ישראל 67 77 המשכיות ומפנה

עמוד:4

עריכת לשון : הרצליה אפרתי , קרן גליקליך , נילי הירט , לאה לוטרשטיין , נועם לסטר , הדר פרי , ענת ריינר הגהות : נילי הירט , לאה לוטרשטיין עריכת תקצירים : משה תלמים ריכוז עריכה : הדס בלום עיצוב העטיפה : שי צאודרר עיצוב ועימוד : שרה לוי הבאה לדפוס : סמדר רוטמן תוכן המאמרים באחריות המחברים אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . ISBN 978 - 965 - 510 - 119 - 5 תשע " ז 2017 © כל הזכויות שמורות למכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן גוריון בנגב קריית שדה בוקר נדפס בארט פלוס , ירושלים

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר