תוכן העניינים

עמוד:6

פרקרביעי – פלךהשתיקה 109 " רציתי להמיר את עדתי " 114 אם יהושע הנביא ייכנס לכיתה לא תתביישי ? 120 הדרך הקצרה מטובה לכנועה 122 תומכת תורה 124 ולאורה נלך 129 פרקחמישי – נשותהמרתון 133 ליל הפשקוויל 137 אז למה לא מפלגת נשים ? 145 " לעמוד על הדוכן ולנפנף בשקית חלב " 148 ההתנגדות 154 נחמות קטנות , הצלחות גדולות 158 זה לא הסוף , אלא רק ההתחלה 164 אפילוג – הסופרג ' יסטיותהאחרונות 169 איפה כולן ? 171 הצורך והחזון 174 הפעילות בתוך הקהילה החרדית 176 שתדלנות , התדיינות ומשפט בין לאומי 179

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר