ושאינן נראות פמיניזם חרדי המקרה של "לא נבחרות לא בוחרות”

עמוד:4

Estee Rieder - Indursky INVISIBLE WOMEN -Ultra Orthodox Feminism : Th e Case of “ No Voice No Vote " Campaign עריכה : רות פרסר עריכת לשון : ורד זינגר עימוד : קריסטינה מורדוכוביץ' עיצוב כריכה : אסתי שושן צילום הכריכה : עזרא לנדאו הספר ראה אור בסיוע : רידר אינדורסקי , אסתי ושאינן נראות / אסתי רידר אינדורסקי ; עריכה : רות פרסר . 188 עמודים : איורים 21 ; ס " מ . ISBN 978 - 1 - 61838 - 413 - 3 . 1 כותר . 2 פרסר , רות , עורכת 1 . Jewish women – Israel – Political aspects 2 . Ultra - Orthodox Jews – Israel 3 . Jewish –women Israel – Attitudes 4 . Social change – Israel – 21 st century HQ 1172 . R 53 2018 296 . 76 ריד אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . © כל הזכויות שמורות פרדס הוצאה לאור , ת " ד , 33709 חיפה 3133602 -e mail : contact @ pardes . co . il תשע " ח 2018 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר