מבוא

עמוד:7

מבוא בספר זה מובא סיפורו של גן הילדים העברי בארץ ישראל מראשיתו בשלהי המאה התשע עשרה עד סוף המאה העשרים . הגן העברי מעצם הגדרתו מבטא מהפכה כפולה בחינוך היהודי לגיל הרך . ראשית , גן הילדים העברי בא להחליף את החדר המסורתי , ובהיותו מוסד חינוך בעל אוריינטציה מערבית התגבשו בו תכנים ושיטות עבודה שונים בתכלית מאלה שנהגו בחדר . שנית , הגן העברי יצר מהפכה פמיניסטית בכך שפתח את שעריו לפני הנשים והפקיע את החינוך לגיל הרך מידיהם הבלעדיות של הגברים . כדי לעמוד על טיבה של מהפכה זו , מצאנו לנכון להידרש למקורותיה ולשורשיה , הנטועים בגן הילדים הראשון שייסד פרידריך פרובל בגרמניה . פרובל הציב את הילד הרך במרכז תהליך החינוך , והועיד את האישה המשכילה להיות מחנכת לילד . מאז ועד ימינו אלה הילד הרך , צרכיו והתפתחותו הם תשתית לתורת הגן . במשך השנים ובחילופי הדורות חלו תמורות במדעי הרוח והחברה : נוצרו תאוריות חדשות , והתהוו שינויים בתפיסת הילד והילד וּ ת . בעקבותיהם של אלה השתנו גם תורות חינוך קיימות , ולכן בבואנו לספר את סיפורו של גן הילדים העברי בארץ ישראל חשבנו , כי המפתח להבנתו של הגן העברי הוא בחינתן של התפיסות השונות את הילד הרך ואת מקומו בחברה , על גלגוליהן השונים , במאה השנים האחרונות . זיהוי השינויים בתפיסת הילד הרך ובתפיסת מקומו בחברה ייעשה בתהליך התבוננות מקצועית ומושכלת בגן הילדים העברי לדורותיו , תוך כדי הצבעה על השינויים ועל נקודות המפנה ותוך כדי איתור מקורותיהם האקדמיים והחברתיים ותיאור ביטוייהם במעשה החינוך בין כותלי

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר