תוכן העניינים

עמוד:6

פרק : 2 מהלך הפוגרומים , אופיים והשלכותיהם 44 | א . התקופה הראשונה של הפוגרומים , מ – 15 באפריל עד 10 במאי : 1881 הפוגרומים במחוזות חרסון , קייב , יקטרינוסלב , פודוליה , ו וֹ הלין וטאוריה 44 | ב . בית המשפט הצבאי של קייב ותקופת הפוגרומים השנייה , מסוף יוני 1881 עד אפריל : 1882 הפוגרומים במחוזות פולטבה , צ׳רניגוב , בעיר ורשה ובבאלטה – פודוליה 58 | פרק : 3 התוצאות הסופיות של החקירה הרשמית של הפוגרומים , והוצאת צו ״התקנות הזמניות של איגנטייב״ ב – 3 במאי 68 | 1882 א . החקירה הרשמית של הפוגרומים 68 | ב . הצו המורה על תקנות 3 במאי 72 | 1882 פרק : 4 תוצאות הפוגרומים ( תקציר ) 80 | א . הגירתם של היהודים לאמריקה ועמדת הממשלה הרוסית והציבור היהודי כלפי תופעה זו 80 | ב . השינוי האידיאולוגי שחל ביהודי רוסיה והיווסדה של התנועה הציונית 83 | מקורות וספרות 85 | קורות חיים 97 |

לנדאו, יאיר

וינריב, ענת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר