תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 9 | על אודות הדוקטורט ועל נסיבות חיבורו 11 | מבוא 17 | פרק : 1 הגורמים הפוליטיים , הכלכליים והחברתיים לפריצת הפוגרומים נגד היהודים בשנת 1881 בדרום מערב רוסיה 23 | א . היהודים ברוסיה עד תום כהונתו של אלכסנדר השני ( תקציר ) 23 | ב . היחסים בק רֶ ב האוכלוסייה הכפרית היהודית והנוצרית עד פרוץ הפוגרומים 26 | ג . השפעתו של הכיוון הפוליטי החדש על השאלה היהודית בתקופת אלכסנדר השלישי 30 | ד . השפעת המצב הירוד של האיכרים בשנת 1881 על התפרצות הפוגרומים , והאפקט הפסיכולוגי של התעמולה על מעמד האיכרים 37 |

לנדאו, יאיר

וינריב, ענת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר