לוחות

עמוד:8

לוח 2 . 19 דימוי הערבי , יהודים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 2 . 20 הרגשת אי נוחות במקומות שבהם ערבים ויהודים מזדמנים יחד , ערבים ויהודים , 2015 , 2011 לוח 2 . 21 הרגשת ריחוק מהיהודים / מהערבים ומהמדינה , ערבים ויהודים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 2 . 22 הרגשת קרבה / ריחוק מיהודים / מערבים בעקבות מבצע צוק איתן בקיץ , 2014 הבחירות לכנסת ב 2015 ובעקבות כשלון האביב הערבי , ערבים ויהודים , 2015 לוח 2 . 23 אי שביעות רצון מהמדינה , ערבים ויהודים , , 2013 , 2012 , 2003 2015 לוח 2 . 24 דחיית הצד האחר , ערבים ויהודים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 2 . 25 אי אמון אישי , ערבים ויהודים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 2 . 26 אי אמון במוסדות ציבוריים מקצועיים , ערבים ויהודים , 2015 - 2003 לוח 2 . 27 אי אמון במוסדות המדינה , ערבים ויהודים , 2015 - 2003 לוח 3 . 1 הבעיה החשובה ביותר בפניה ניצבת ישראל לטווח הארוך , ערבים ויהודים , 2015 לוח 3 . 2 העדפת מאבק לשוויון אזרחי וחברתי כלכלי על מאבק לשלום ולשינוי אופי המדינה , ערבים , 2015 , 2013 , 2012 לוח 3 . 3 הערכת מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים , ערבים ויהודים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 3 . 4 אפליה נגד קבוצות בחברה הישראלית , ערבים ויהודים , 2015 לוח 3 . 5 התנסויות שליליות של המשפחה , ערבים ויהודים , , 2012 , 2003 2015 , 2013 לוח 3 . 6 התנסויות אישיות שליליות , ערבים ויהודים , , 2013 , 2012 , 2003 2015 לוח 3 . 7 התנסויות אישיות חיוביות , ערבים ויהודים , , 2013 , 2012 , 2008 2015 לוח 3 . 8 התנסויות אישיות שליליות וחיוביות לפי דת , ערבים , 2015 לוח 3 . 9 דברים טובים / רעים שעשתה המדינה לערבים בישראל , ערבים ויהודים , 2013 - 2010

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר