לוחות

עמוד:7

לוחות לוח 2 . 1 שילוב חברתי קולקטיבי , ערבים ויהודים , , 2013 , 2012 , 2003 2015 לוח 2 . 2 רצון של הערבים לשילוב אישי ונכונות אישית של היהודים לשלבם , ערבים ויהודים , 2015 - 2011 לוח 2 . 3 שילוב חברתי אישי , ערבים ויהודים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 2 . 4 חברים מבני אותה דת לפי דת , ערבים ויהודים , 2015 לוח 2 . 5 ידיעת עברית / ערבית ברמה של ניהול שיחה , ערבים ויהודים , 2015 - 2012 , 2003 לוח 2 . 6 שמירת דת , ערבים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 , 1995 , 1985 , 1980 לוח 2 . 7 שמירת מצוות , מוסלמים ונוצרים , 2015 לוח 2 . 8 אמונות ועמדות דתיות , מוסלמים ונוצרים , 2015 לוח 2 . 9 עמדה כלפי התנועה האסלאמית , ערבים , , 2012 , 2003 , 1995 2015 , 2013 לוח 2 . 10 מרשים לצעירה רווקה ערבייה שיהיה לה חבר אישי , ערבים , 2015 , 1995 , 1985 , 1980 לוח 2 . 11 חשיבות של מטרות בחיים , ערבים ויהודים , 2015 לוח 2 . 12 הגדרה עצמית על שמירת דת , יהודים , , 1995 , 1985 , 1980 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 2 . 13 שמירת מצוות לפי דתיות , יהודים , 2015 לוח 2 . 14 אמונות דתיות לפי דתיות , יהודים , 2015 לוח 2 . 15 עמדות בנושאי דת לפי דתיות , יהודים , 2015 לוח 2 . 16 שילוב תרבותי קולקטיבי , ערבים ויהודים , , 2013 , 2012 , 2003 2015 לוח 2 . 17 חשיפה לערוצי טלוויזיה , ערבים , 2015 , 2013 לוח 2 . 18 דימוי היהודי , ערבים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר