לוחות

עמוד:13

לוח 9 . 4 מובהקות סטטיסטית של הבדלים בין 2012 ל 2013 בממוצעי קבוצות אוכלוסייה על סולם לוחמנות , ערבים , 2013 - 2012 לוח 9 . 5 מובהקות סטטיסטית של הבדלים בין 2013 ל 2015 בממוצעי קבוצות אוכלוסייה על סולם לוחמנות , ערבים , 2015 , 2013 לוח 9 . 6 מגמת שינוי בתוצאות הבחירות לכנסת לפי זרם פוליטי , - 1999 2015 לוח 9 . 7 מגמת שינוי בהגדרה עצמית לפי זרם פוליטי , יהודים , 2015 - 2003 לוח 9 . 8 מגמת שינוי בהתנסויות עם ערבים , יהודים , 2015 , 2013 - 2003 לוח 9 . 9 מגמת שינוי בעמדות נבחרות , יהודים , 2015 , 2013 - 2003 לוח 9 . 10 מגמת שינוי בעמדות לוחמניות נבחרות , ערבים , 2015 - 1976 לוח 9 . 11 מגמת שינוי בעמדות סרבניות נבחרות , ערבים , 2015 - 1976 לוח 9 . 12 מגמת שינוי בעמדות סרבניות נבחרות , יהודים , 2015 - 1980 לוח 9 . 13 סיכום מגמות השינוי ב , 2015 - 1976 ערבים ויהודים לוח 9 . 14 סיכום מגמות השינוי ב , 2013 - 2012 ערבים ויהודים לוח 9 . 15 סיכום מגמות השינוי ב , 2015 - 2013 ערבים ויהודים

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר