לוחות

עמוד:12

לוח 6 . 11 השתתפות בפעולות מחאה ובאירועי זיכרון , ערבים , , 2003 2015 , 2013 , 2012 לוח 6 . 12 השתתפות באירועי זיכרון בשנת , 2015 ערבים , 2015 לוח 6 . 13 אמצעי מאבק לא חוקיים , ערבים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 7 . 1 אסטרטגיה להסדרת היחסים בין ערבים ויהודים בישראל , ערבים ויהודים , 2013 - 2012 לוח 7 . 2 אפשרויות שינוי משטר , ערבים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 7 . 3 אפשרויות שינוי משטר , יהודים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 7 . 4 הצעדים שהערבים מוכנים לעשות כדי שהמדינה והיהודים יתייחסו לערבים בשוויון , בכבוד ובאמון , ערבים , 2015 , 2013 - 2009 לוח 7 . 5 הצעדים שהיהודים מוכנים לעשות כדי שהאזרחים הערבים ירגישו שישראל היא מדינתם והם אזרחים שווי זכויות בה , יהודים , 2013 - 2015 , 2009 לוח 7 . 6 הצעדים שהיהודים מוכנים לעשות לשם שיפור היחסים בין ערבים ויהודים , יהודים , 2012 - 2009 לוח 7 . 7 שירות אזרחי של צעירים ערבים , ערבים ויהודים , , 2013 , 2012 2015 לוח 7 . 8 תכניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב , ערבים ויהודים , 2013 לוח 7 . 9 הערכת מצב היחסים בין ערבים ליהודים , ערבים ויהודים , , 2003 2015 , 2013 , 2012 לוח 7 . 10 הערכת השינוי במצב האישי כערבי במדינה , ערבים , 2015 לוח 8 . 1 סולם דו קיום , ערבים ויהודים , 2015 , 2013 - 2009 לוח 8 . 2 ניתוח רגרסיה של המנבאים הטובים ביותר של סולם הדו קיום , ערבים , 2015 לוח 8 . 3 ניתוח רגרסיה של המנבאים הטובים ביותר של סולם דו קיום , יהודים , 2015 לוח 9 . 1 מגמת שינוי בהתנסויות עם יהודים , ערבים , 2015 - 2003 לוח 9 . 2 מגמת שינוי בהשתתפות בפעולות מחאה ובאירועי זיכרון , ערבים , 2015 - 2003 לוח 9 . 3 מגמת שינוי בעמדות נבחרות , ערבים , 2015 - 2003

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר