תוכן העניינים

עמוד:6

פרק תשיעי מגמות שינוי 243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק עשירי ממצאים עיקריים ומסקנות 273 . . . . . . . . . . . . . . . . ביבליוגרפיה נבחרת 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סקר ערבים 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 סקר יהודים 337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר