תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים לוחות 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תרשימים 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תודות 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק ראשון יחסי ערבים יהודים בישראל והמדד . 19 . . . . . . . . . . . פרק שני הפרדה , דימוי האחר , ניכור , אי אמון 57 . . . . . . . . . . . פרק שלישי קיפוח , איומים , זיכרון קיבוצי 93 . . . . . . . . . . . . . . פרק רביעי לגיטימציה של דו קיום 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק חמישי סכסוכים באזור , השתלבות באזור , זהות 147 . . . . . . . . . . פרק שישי הנהגת המיעוט , אוטונומיה , אמצעי מאבק . 185 . . . . . . . . פרק שביעי אפשרויות שינוי , הערכת מצב היחסים . 209 . . . . . . . . . . פרק שמיני מנבאים . 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר