לא שוברים את הכלים מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2015

עמוד:4

Sammy Smooha Still Playing by the Rules : Index of Arab - Jewish Relations in Israel 2015 עבודת השדה : סקר ערבים – ד " ר נוהאד עלי , המכללה האקדמית גליל מערבי ; סקר יהודים – ד " ר מינה צמח , מכון מדגם – ייעוץ ומחקר עריכה לשונית : רולי רוזן סדר ועיצוב הספר : קריסטינה מורדוכוביץ' עיצוב הכריכה : אורי צור על העטיפה : Plant Growing in Mud , Leigh Prather , dreamstime . com אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב : ISBN : 978 - 1 - 61838 - 333 - 4 © כל הזכויות שמורות לפרדס הוצאה לאור פרדס הוצאה לאור , ת " ד , 33709 חיפה 3133602 e - mail : contact @ pardes . co . il תשע " ז 2017 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר