לא שוברים את הכלים מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2015