תוכן העניינים

עמוד:6

ספר מודולרי – הצעות למסלולי קריאה התרשים הבא מדגים אפשרויות קריאה שונות של הספר , כשהכוונה היא להנגיש את נושא ההסתברות למגוון רחב ככל האפשר של אוכלוסיות קוראים . הממעיטים יסתפקו במסלול האפור , לעומתם היסודיים יעיינו בספר כולו ( על פי הסדר המוצע בתוכן העניינים ) . המסלול המינימלי ( באפור ) – מקנה ידע הסתברותי שדי בו כדי לספק רקע טוב להבנת הרעיונות והכלים שיוצגו בשער הבא : הסקה סטטיסטית . [ רצוי , בנוסף , להעיף מבט בפרק , 7 ולדלות מתוכו את המושגים הסתברות מותנית ועץ הסתברויות ( זאת מבלי להתעמק בצדדים התאורטיים או החישוביים ) . ] הסקרנים והמעמיקים יקראו בפרקים אלו גם נושאים המסומנים ב - ויציצו בנספחים המתאימים . [ לביקורת עצמית מומלץ להתנסות עם הפרויקטים שבסוף כל פרק – פתרונות מפורטים בהמשך . ] המסלול היסודי . קורס שיטתי בהסתברות מחייב , בנוסף , הכרות טובה עם המושגים : הסתברות מותנית , חוק הכפל , אי תלות , עצי הסתברות – על כל אלו בפרק . 7 המעוניינים בהרחבות קומבינטוריות יכללו את סעיפים 10 . 3 - 10 . 1 ( עם או בלי הנושאים המסומנים ב - ) . המעוניינים בהיכרות מעמיקה יותר עם המודל הבינומי ישלבו ( אפשר מיד אחרי פרק 7 ) גם את סעיף . 10 . 4 לאתגרי חשיבה נוספים עיינו בקינוח – הפתעות ואתגרים הסתברותיים ( עמ ' . ( 141 ומה עוד ? לחידוד הידע וההבנה שנרכשו בספר זה מומלץ לכולם לעיין ב " שאלות שעולות שוב ושוב " ( עמ ' . ( 151

לויתן, תלמה

רביב, אלונה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר