תוכן העניינים

עמוד:4

תוכן העניינים סטטיסטיקה בגובה העיניים – מבוא כללי 7 הסתברות בגובה העיניים – פתח דבר 9 הידעתם ? שעשועים הסתברותיים 11 פרק 6 יסודות ההסתברות 13 6 . 1 ניסוי אקראי : מרחב מדגם , מאורעות 14 6 . 2 הסתברות של מאורעות , חוקי ההסתברות 21 6 . 3 מרחב הסתברות סופי , מרחב הסתברות סופי אחיד 24 6 . 4 הוצאת פרטים באופן אקראי מאוכלוסיה 27 פרויקטים להערכה עצמית 28 אז מה היה לנו ? 30 נספחים 31 תרגילים 33 פרק 7 הסתברות מותנית ואי תלות 37 7 . 1 הסתברות מותנית – הגדרה ונוסחת חישוב 38 7 . 2 חוק הכפל – הסתברות חיתוך מאורעות , עצי הסתברות 42 7 . 3 היפוך ההתניה ; נוסחת בייז ) 45 ) Bayes 7 . 4 מאורעות בלתי תלויים 47 7 . 5 תלות בין מאורעות – חידוד האינטואיציות 49 7 . 6 ניסויים בלתי תלויים , מדגם מקרי מאוכלוסיה 51 7 . 7 הוצאת פרטים ללא החזרה מאוכלוסיה סופית 52 פרויקטים להערכה עצמית 54 אז מה היה לנו ? 56 נספחים 57 תרגילים 60 פרק 8 משתנים מקריים – התפלגות , תוחלת , שונות 63 8 . 1 משתנה מקרי בדיד והתפלגותו 64 שער שני – הסתברות בגובה העיניים

לויתן, תלמה

רביב, אלונה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר