מבוא בין דיון אקדמי לסיפור אישי

עמוד:12

החובה לשלב אוכלוסיות של תלמידים עם לקויות קוגניטיביות ו / או מוטוריות במסגרות החינוך הכוללניות . היעדר הכשרה הולמת בעבר תרם לנשירתם של תלמידים אלה מבתי הספר או להשמתם במסגרות סגרגטיביות ללא הצדקה ( עינת , ; 2000 עינת ועינת , ; 2006 קרניאלי , . ( 2004 בהדרגה התגבשה הכרה בכך שהדרכה פדגוגית היא דיסציפלינה מקצועית ייחודית , ושאין להותירה כעשייה אמורפית שאמות המידה שבה הן אינטואיטיביות וללא בקרה מקצועיות . מחקרים עדכניים נענים אפוא לצורך לחקור את אופייה ואת ייחודה של ההדרכה הפדגוגית כפרופסיה לכל דבר ולתרום לפיתוח ידע מקצועי עדכני , הערוך להתמודד עם ההתפתחויות ועם האתגרים שמציבים השינויים המתרחשים בשדה ועם דרישות שמובילים משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה . ההתמודדות עם אתגרים שבלב בשיח החינוכי מציפה לעתים סוגיות שאינן חלק מהדיון המקצועי ושבדרך כלל אופפת אותן שתיקה . אדגים היבט עמום זה ואת מקומו בהדרכה פדגוגית בעזרת דילמה מהותית שהעלה חוקר החינוך והמחקר הנרטיבי בהכשרה להוראה , מייקל קונלי , בהרצאתו בכנס על חינוך יהודי שנערך בישראל . קונלי סיפר על חילופי דברים בינו לבין עמיתו , שביקש דוגמה ל " חוויה חינוכית " : ״הבא לי דוגמה לחוויה חינוכית " , הפציר בי עמיתי בסמינר מחלקתי כשעבר מהרצאת דבריו לדיון . מותה של אמי , אמרתי . היא נפטרה לאחרונה ומותה הוא חוויה עמוקה עבורי , חוויה שמעלה בי זיכרונות ורגשות , ומוציאה אל הפועל פרויקטים שעודם בוערים בקרבי . הוא הביט בי בצורה מוזרה ונרגזת , כאילו הייתי סטודנט מתריס , שהקדיש תשומת לב מועטה לשיחה ופחות מכך לבקשה . " זה לא חינוכי [ ... ] משהו יותר חיובי ומועיל " , אמר , או מילים דומות לאלו , שמשתמעת מהן נזיפה על העובדה ששנינו ידענו שאני לא בדיוק שיחקתי את המשחק , ושהרצאתו הכינה את ההקשר לציפייה לתשובה המחברת בין מורים לילדיהם או בין מפקחים ומורי מורים למורים המאמנים . ועדיין , למרות חוסר הטקט שבדבריי , חשתי משהו הקרוב לרוגז על דחייתו , משהו הקרוב להלם , שאירוע כמותה של אמי , שהצגתי כבעל משמעות חינוכית מעמיקה , הוכרז כאי - אירוע . חילופי דברים אלה בין עמיתי לביני התרחש בזמן שבו 2 מדובר ב " כנס הבינלאומי המשותף של האגודה הישראלית לחקר החינוך היהודי והרשת לחקר החינוך היהודי " , שהתקיים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת חיפה בשנת . 2002

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר