תוכן העניינים

עמוד:6

כרים : ״׳האני מאמין׳ שלי מסתכם בגישה הומנית לבני אדם״ .................. 212 גיא : ״בית ספר הוא כבר לא בית חינוך״ 228 ................................................. תפיסת ההדרכה בזיקה לשונ וּ ת תרבותית 234 ............................................. פרק ה – ייצוגים שונים של תפיסת המגדר באוריינטציה הורית בהכשרה להוראה 239 ...................................................................................... גיא : " זה לא מעניין אותי " 243 ....................................................................... כרים : " המורות פחות כוחניות ופחות סמכותיות ומורים קצת יותר " 247 ..... אפרת : " הזהות המגדרית שלי בסדר " 251 ..................................................... ניר : " יש לי מזל שספורט נחשב למקצוע גברי " 257 ..................................... חומר למחשבה : מגדר לא ממוגדר 258 ........................................................ פרק ו – " לעצור באמצע החיים ול׳עשות דיבור׳ " 263 ........................................... דיון בסיפורה של אסתר 263 ........................................................................ שותפיי למחקר ואני 268 .............................................................................. כיוונים סותרים בפרשנות נרטיבית 271 ....................................................... תודעה הורית ( אבהית / אמהית ) משולבת : עיקרון מנחה בהכשרה להוראה 274 .................................................................................. פרק ז – הבניה חלופית של האבהות הבוגרת בעיני יוצרים והוגים 279 ................. מקומה של הנחמה בתפיסתו של פול ריקר 281 ........................................... תפיסת האבהות ה " מצמצמת " במשנתו של מרדכי רוטנברג 286 .................. ננסי הרטסוק : אלימות מובנית בתפיסת הגבריות הפטריארכלית 287 ......... ההורות הבוגרת ומקומה בהדרכה הפדגוגית 288 ......................................... פגיעות , רגישות ואובדן ביצירות ספרות 290 ................................................ הרהורי סיכום : הורות בוגרת בהקשרה המנחם 294 ..................................... אפילוג – " יחד ספגנו את האור הנשקף סביבנו " : סיפורי האישי 297 ..................... מקורות 303 ......................................................................................................... תקציר באנגלית .............................................................................................. 316

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר