תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר ............................................................................................................ 9 מבוא – בין דיון אקדמי לסיפור אישי 11 ............................................................... סיפורה של אסתר : התחלה של תהליך ..................................................... 15 על הספר ................................................................................................... 20 פרק א – מורכבות ההדרכה הפדגוגית : נקודת מבט נשית 25 ................................ הילה 25 ....................................................................................................... בין סיפור " טוב " שאינו מספק לסיפור " לא טוב " המתגלה במיטבו ........... 52 הבניה משותפת של ראיונות עומק 57 .......................................................... דיון בסיפור הבלתי קובנציונלי של הילה 61 ................................................. פרק ב – מורכבות ההדרכה הפדגוגית : נקודת מבט גברית 65 ............................... ניר 65 ........................................................................................................... הורות והוראה בצל השתקה וניכור 79 .......................................................... טשטוש גבולות בין הפרטי לציבורי , בין האבהי לאמהי ............................ 88 צדו השני של המטבע – הכחשת החוב להורים 96 ........................................ פרק ג – חוויית ההורות הבוגרת בתהליך ההכשרה להוראה 99 ............................. יובל 100 ....................................................................................................... גיא 114 ........................................................................................................ רב - משמעות בתפיסת המושגים ״דאגה״ ו״אכפתיות״ ............................. 125 אפרת 130 .................................................................................................... סיכום ביניים : " איך לדבר על כאבים " ...................................................... 170 פרק ד – שונות , רב - תרבותיות , הדרה וקיפוח : היבטים סמויים של הורות בהדרכה פדגוגית ........................................................................................ 173 פדגוגיה של מעבר גבולות 178 ..................................................................... גיא : ״בית ספר לא קונטקסטואלי״ .......................................................... 182 יובל : ״הוא לא ויתר לנו״ 193 .........................................................................

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר