תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר ...................................................................................................... 11 מידענים ........................................................................................................ 15 מבוא ............................................................................................................. 19 פרק ראשון : לוח השנה של ביתא ישראל | ינון לייטר .................................... 33 מקורות מנהג העדה : בין לוח ביתא ישראל ללוחות אחרים ..................... 43 פרק שני : פסח בביתא ישראל ........................................................................ 53 מקורות מנהג העדה : פסח בביתא ישראל ובספרות בית שני וחז " ל ......... 67 פרק שלישי : ׳וספרתם לכם׳ - בין פסח לעצרת 81 .............................................. מקורות מנהג העדה : ספירת שבעה שבועות 85 .......................................... פרק רביעי : שבועות בביתא ישראל ............................................................... 93 מקורות מנהג העדה : סאנה מארר והידר מארר ....................................... 96 פרק חמישי : תמוז ואב : צומות לזכר החורבן וזברבו סנבת ........................... 107 מקורות מנהג העדה : חורבן הבית ......................................................... 110 פרק שישי : חודש אלול : צום אלול ותזכר אברהם ........................................ 121 מקורות מנהג העדה : חודש אלול .......................................................... 122 פרק שביעי : הראשון לחודש השביעי : ברהן סראקא .................................... 127 מקורות מנהג העדה : הראשון לחודש השביעי ...................................... 131 פרק שמיני : יום הכיפורים בביתא ישראל ..................................................... 139 מקורות מנהג העדה : יום הכיפורים ....................................................... 142 פרק תשיעי : סוכות בביתא ישראל ............................................................... 151 מקורות מנהג העדה : לאן נעלמו הסוכות וארבעת המינים ? .................. 153 פרק עשירי : הסיגד 159 ...................................................................................... מקורות מנהג העדה : חג חידוש הברית ................................................. 169 אחרית דבר ................................................................................................. 177 ביבליוגרפיה 179 ............................................................................................... מפתח מקורות ............................................................................................ 187 מפתח שמות ומושגים 194 ................................................................................ תקציר באנגלית .......................................................................................... 203

מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר