חג ומועד בביתא ישראל

עמוד:6

Festival and Holiday in the Ethiopian Jewish Tradition of Beta Israel Dr . Yosi Ziv מחבר : ד״ר יוסי זיו , מכללת אורות ישראל פרק בנושא לוח השנה כתב ינון לייטר , מכללת הרצוג הוצאת ספרי פס״ח ( פרסומים ספרותיים - חינוכיים ) , יד יצחק בן - צבי : ד״ר יהודית לובנשטיין - ויצטום הוצאת הספרים של מכון מופ " ת : עורכת ראשית : ד " ר יהודית שטיימן עורכת אקדמית : ד״ר אריאלה גדרון עורכת לשון : הדס אחיטוב עורכת לשון אחראית : מירב כהן - דר עורכת גרפית ומעצבת העטיפה : אורית לידרמן שער פנימי : פסיפס דיוקנאות של קסים וחכמי העדה ; חלקם נטלו חלק בראיונות שהיוו את הבסיס לספר . תמונת העטיפה : קייס קאסאו זימרו קורא מתוך סידור תפילה עתיק בלשון געז צילום : ליאור גולגר הספר יצא לאור בסיוע משרד החינוך , אגף מורשת . עשינו כמיטב יכולתנו לאתר את בעלי הזכויות של כל חומר ששולב בספר ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות . אם יובאו אלה לידיעתנו , נפעל לתקן במהדורות הבאות . מסת " ב : 978 - 965 - 530 - 141 - 0 © כל הזכויות שמורות למכון מופ " ת ולהוצאת יד בן צבי , תשע " ז / 2017 טל ' : http : // www . mofet . macam . ac . il 03 - 6901406 דפוס : דפוס איילון

מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר