בכבשונו של פולמוס

עמוד:4

חברי הוועדה האקדמית להוצאת ספרים ( תשע״ז ) : פרופ׳ יוסי כץ – יו״ר , פרופ׳ אלי הולצר , פרופ׳ ירון הראל , פרופ׳ איתן חיימו , פרופ׳ יאיר לורברבוים , פרופ׳ מיכאל לסקר , פרופ׳ לייב מוסקוביץ , פרופ׳ יוסף עופר , פרופ׳ שרון ערמון לוטם , פרופ׳ יונתן פאקס , פרופ׳ יהושע שוורץ ספר זה רואה אור בסיוע הקרן הלאומית למדע מסת " ב 978 - 965 - 226 - 499 - 2 © 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע "ז דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר