בכבשונו של פולמוס

עמוד:7

רוב דאתו בהדי דפולמוס ישראל נינהו . ( תוספות , בבא בתרא נה , ע״ב , ד״ה ״רבי אליעזר״ ) התורה שלימה , אלא שהארון שנתונה בו שבור . הכיסופין הללו שאנו נכספים יביאו אותנו לקבל את התורה שנייה , זאת התורה הנצחית שאינה נחלפת לעולם לא במסיבות הזמן וחילופי העתים . בשעה שאתה וחבריך ידידי רוצים להשתלט בכח התורה , רוצים אנו להשליט את התורה על עצמנו . ( ש״י עגנון , אורח נטה ללון , עמ׳ 253 )

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר