לו כלה דרכנו

מתוך:  > לו כלה דרכנו

עמוד:2

Shraga Fisherman Dating and Romance in the Religious Society עריכה גרפית , עיצוב כריכה והבאה לדפוס : תמי יהושע עריכת לשון : דליה טסלר © כל הזכויות שמורות למחבר ישראל תשע " ז 1026 – הוצאה לאור מסת " ב ISBN 879 - 869 - 7891 - 19 - 8 שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך רח ' הים התיכון , 7 קרית שמואל – חיפה

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר