הקדמה

מתוך:  > מיהו האדם > הקדמה

עמוד:9

הקדמה הפילוסופיה הינה תחום הידע הקרוב ביותר לחיים . היא שואלת את השאלות הבסיסיות והמהותיות ביותר של החיים , עוסקת בהן באופן הנוקב , העמוק וחסר הפניות ביותר , ומנסה לענות עליהן . אין היא אמורה להיגדר בתוך גבולות מלאכותיים המפרידים בינה לתחומים אחרים , והיא בוגדת בייעודה אם היא מקבלת איזושהי הנחה בלי לחקרה . ואילו קבלת תשובה מסוימת , חלקית ככל שתהא ( התשובה או קבלתה ) , או אי מציאת תשובה כלשהי , אפילו הימנעות מחיפוש אחריה כלל , היא בעלת משמעות מכרעת בחייך , גם אם מעולם לא הקדשת לנושא הרף עין של מחשבה . רובם המכריע של בני האדם ידחו בזלזול את המשפט הראשון . לא זאת בלבד , אלא שדווקא היפוכו ייראה להם כקולע לאמת . משפטים , כלכלה , רפואה , חקלאות וכיו " ב - אלה עוסקים בחיים ה " אמיתיים " . " להתפלסף " כמעט הפך כבר למטבע לשון שגור להתרחקות מן הממשי . לכאורה יש לפתוח כאן בוויכוח עתיק היומין בין חיי המעשה וחיי הנפש , אך אין זה כך : אפילו תפטור חוויותיו הפנימיות של האדם כהבל , ולא יסתכם בעבורך אלא בסך התוצאות הפיזיות של מעשיו , נמצאת מקבל עמדה פילוסופית , או אף יוצא ממנה . ייתכן , ואף סביר , שאינך מודע לכך , אך כלום צריך אדם לדעת רפואה כדי להיות בריא ? על פי רוב ההיפך הוא הנכון . מכל מקום , כפי שהרפואה רלוונטית גם לבלתי מודעים לה , הוא הדין גם בפילוסופיה , אלא שזו עוסקת בחיים ( ובעולם ) בשלמותם , ועוד אטען , כי מודעות לה דווקא משפרת אותם , אם כי גם כאן מומלץ להיזהר ממנת יתר . מצב עניינים זה אינו מטשטש כדי נימה את אשמתה של הפילוסופיה עצמה , אשר נדמית כמתאמצת בימינו בכל יכולתה להסתגר בד ' אמות ( או מגדל שן אם תרצו ) של פלפולים טכניים ונושאים אזוטריים , שבמחיצתם אכן החיים נראים רחוקים כמו היו גלקסיה אחרת ובה יצורים משונים , לא מובנים ולא מבינים , מאיימים ומאוימים . אין הכוונה לנגישותה של הפילוסופיה לאנשים או למידת העניין שהם מגלים בה , אלא אך ורק לרלוונטיות של התוכן הפילוסופי אל החיים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר