תוכן העניינים

עמוד:6

תוכן העניינים הקדמה 9 הגדרות 13 מילון 15 פרק א ' : בעיית הסובייקט : בין אובייקטיפיקציה ואיון 19 פתיחה 21 בעיית הסובייקט בפילוסופיה החדשה עד קאנט 28 מפנה בבעיית הסובייקט : קאנט , היגל ושופנהאואר 34 בעיית הסובייקט בעידן המודרני : ובר וזימל 43 קיום , הוויה ובעיית הסובייקט : קירקגור , הוסרל והיידגר 46 בעיית הסובייקט : סיכום ביניים ופנים להמשך 56 פרק ב ' : בעיית הסובייקט בפילוסופיה של ניטשה 59 פתיחה 61 הבסיס המטפיזי 64 חזרה אל הקוגיטו הקרטזיאני 74 סובייקט בעולם מתהווה , הוליסטי ופרספקטיביסטי 79 הכרה , ביקורת התבונה וא - רציונאליות 93 הסובייקט ואידיאל העל - אדם 96 ניטשה וביקורת האהבה 100 ניטשה ואהבת - אמת ( 104 ?(! פרק ג ' : הטרגדיה הכפולה של סרטר 115 פתיחה 117 החירות של ה ' בשביל - עצמו ' 121 הפרויקט הבסיסי : ' בשביל - עצמו - כשלעצמו ' 127 הסיטואציה והאינדיבידואל הקונקרטי 130 חברתיות : סרטר והיידגר 136

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר