מלחמת העצמאות: בין אילוצים כלכליים להכרעות ביטחוניות

עמוד:12

כוחות צבא ההצלה מהשטח שתפסו , ובהזדמנות זאת לבצע פעולה מקיפה , לכבוש את הגליל המרכזי ולהשלים את ההשתלטות על הגליל כולו . מבצע ' חורב ' נועד לסלק את הצבא המצרי מתחומי ארץ ישראל , להבטיח את שליטתה של ישראל בנגב ולאלץ את מצרים , על ידי ההישגים בשדה הקרב , לפתוח במשא ומתן על שביתת נשק מעמדת מיקוח נוחה יותר . הדגשת ההיבט הכלכלי בחיבור שלפנינו לא באה , אפוא , לגרוע מחשיבותם של השיקולים המדיניים והצבאיים שלעיל , אלא להאיר זווית נוספת בתהליך קבלת ההחלטות . הנטל הכלכלי הנטל הכלכלי שהיה כרוך במלחמת העצמאות נחלק להוצאות ישירות בגין המלחמה ולירידה בתוצר . הוצאות המלחמה המקומיות הישירות של ה ' הגנה ' , ולאחר מכן של המדינה , הסתכמו ב 66 . 3 - מיליון ל " י , שהיו אז 199 מיליון דולר . מאוקטובר 1947 ועד להקמת המדינה הן עמדו על 6 . 5 מיליון ל " י , ומאמצע חודש מאי ועד סוף מרס 1949 הן הסתכמו ב 59 . 8 - מיליון ל " י . הסעיף הבולט בהוצאות המקומיות היה שכר ותשלומים אישיים למגויסים , ושיעורו בכלל ההוצאות המקומיות עמד על 37 אחוז . סעיפים בולטים נוספים היו חימוש , ציוד , הנדסה וביצורים ומזון . לצד ההוצאות המקומיות היו הוצאות על רכש של אמצעי לחימה בחוץ לארץ : רובים ומקלעים , תותחים ומרגמות , מטוסי קרב , מפציצים ומטוסי תובלה . הוצאות ההצטיידות בחוץ לארץ של ה ' הגנה ' ולאחר מכן של צה " ל הסתכמו ב 73 . 8 - מיליון דולר . יותר מתשעים אחוז מהוצאות המלחמה המקומיות מומנו ממקורות פנימיים של היישוב ושל המדינה . בתקופה שקדמה להקמת המדינה מומנו הוצאות המלחמה מההכנסות של מגבית ההתגייסות וההצלה , מההכנסות של כופר היישוב , מהעברות של הסוכנות היהודית , מהלוואות ומתרומות . לאחר הקמת המדינה תקבולי הממשלה ממסים וממכס יכלו לממן רק חלק קטן מהוצאות המלחמה . על כן היא גייסה משאבים באמצעות מלוות פנימיים שנתנו מענה למקצת הצרכים 1 בהרחבה ראו : יואב גלבר , קוממיות ונכבה : ישראל , הפלסטינים ומדינות ערב , , 1948 אור יהודה , 2004 עמ ' ; 345 - 311 בני מוריס , : 1948 תולדות המלחמה הערבית - הישראלית הראשונה , תל אביב , 2010 עמ ' . 338 - 387 2 יצחק גרינברג , ' מימון מלחמת העצמאות ' , הציונות , יג ( . ( 1988 3 מגבית ההתגייסות וההצלה הוקמה בעת מלחמת העולם השנייה כמכשיר פיננסי לקידום מאמץ המלחמה וההתגייסות . לאחר המלחמה מילאה המגבית תפקיד במימון ההעפלה וסייעה ל ' הגנה ' . 4 ' כופר היישוב ' הוקם ביזמת הוועד הלאומי בשנת 1938 כמגבית יישובית בארץ ישראל לצורכי ביטחון , ביצור יישובים וכדומה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר