הקדמה

מתוך:  > כלכלה במלחמה > הקדמה

עמוד:8

נבנתה על תשתית ענפה של מערכות ציבוריות , ארגוניות וכלכליות שהתפתחו במשך שבעים שנות עשייה ציונית בארץ , מראשית ימי העלייה הראשונה בשלהי המאה התשע - עשרה , וברוח ההלכה העקרונית שזוהתה עם נשיא ההסתדרות הציונית , חיים וייצמן , ועם השקפתה הרעיונית - חברתית - פוליטית של תנועת העבודה הארץ - ישראלית : ' דונם פה ודונם שם ' . מלחמת העצמאות השפיעה בדרכים מנוגדות על הכלכלה : מצד אחד היא פתחה אפשרויות חדשות , אך מצד שני היא חוללה מצוקות רבות . הקמת צה " ל ופעילותו עוררו ביקושים גדלים למוצרי תעשייה וחקלאות , אך תבעו חלקים הולכים וגוברים מההון הלאומי , ממשאביו ומכוח האדם . כאשר הסתיימה המלחמה בשנת 1949 נמצאה הכלכלה הישראלית בשיא פעילותה , אך גם בשפל ובתשישות מבחינת המשאבים הכלכליים שנותרו ברשותה . במאמרי הקובץ נפרשות התפתחויות אלה והדילמות שנכרכו בהן במגוון רחב של דגשים . יסודות התמורה הכלכלית מרחיקת הלכת שפקדה את המציאות הארץ - ישראלית וגילוייה מתוארים מנקודות מבט שונות בחלק הפותח את הספר . יצחק גרינברג בוחן את שלושת העניינים הכלכליים המהותיים שהמלחמה הציבה במוקד הבמה ההיסטורית : השפעת האילוצים התקציביים והכלכליים שהמלחמה המתמשכת יצרה על השיקולים הצבאיים והמדיניים בניהולה ; מצוקת כוח האדם שהגיוס הנרחב לצבא כפה על הכלכלה הישראלית והניסיונות להקל עליה ; והצורך לדון , לתכנן ולהכין את שיקום הכלכלה עם תום המלחמה . ארנון גולן מציג את דרכי העמדתו של הרכוש הכפרי הפלסטיני הנטוש לרשות הסוכנות היהודית , במטרה לפתח את ההתיישבות הכפרית וכדי לתת מענה לעלייה הגדולה , לצורכי המזון הגדלים ולביסוס השליטה הריבונית על מרחבי הארץ . כידוע , מחנות הצבא הבריטי הנרחבים ומתקני השלטון הבריטי שנעזבו עם סיום המנדט , שימשו בעיקר את צורכי מערכת הביטחון הישראלית , אולם עד מהרה הוקצו לא מעט מחנות ומתקנים לטובת הרשויות האזרחיות , בראש ובראשונה לשם מילוי צורכי קליטת העלייה הגואים עם פתיחת שערי הארץ לרווחה . מאמרו של עמירם אורן מגולל מסכת זו . החלק השני בקובץ עוסק בכמה מרכיבים של פסיפס הכלכלה העירונית כפי שבאו לידי ביטוי בשלוש הערים הגדולות : חיפה , תל אביב וירושלים . מאמרה של ענת קדרון דן במאבק על השליטה בנמל חיפה , ששימש כמוצא הימי היחיד של היישוב היהודי אל העולם הרחב , ובמתחים שהתעוררו בנוגע לגיבוש אורחות פעולתו התקינה . חיים פיארברג מתאר את השינוי המהפכני שחל במעמדה ובכלכלתה של העיר העברית הראשונה , תל אביב , כתוצאה מהמלחמה ומהקמתם של מדינת ישראל וצה " ל . מצבה של ירושלים היהודית , המצור המתמשך עליה וההתקפות על היישובים סביבה סימלו בדברי ימי התקופה יותר מבכל יישוב אחר את הבעיות הכלכליות שהמלחמה חוללה , ומאמרו של משה ארנוולד מתבונן במצוקות שפקדו את ירושלים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר