כלכלה במלחמה

מתוך:  > כלכלה במלחמה

עמוד:4

עריכת לשון : הרצליה אפרתי עורכת - מרכזת : חיה פז כהן עיצוב ועימוד : רונית גלעד , ירושלים הדפסה וכריכה : גאלה קדם דפוס בע "מ עיצוב העטיפה : דבורה ליפשיץ כל הזכויות שמורות © ירושלים תשע " ז ( 2017 ) אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני , ללא אישור מבית ההוצאה מסת " ב 978 - 965 - 217 - 409 - 3 Printed in Israel

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר