מחוויה לפולחן משבר המודרניזם בשירה הארץ–ישראלית: מקרה אליהו טסלר

עמוד:4

Dan Miron EXPERIENCE INTO CULT The Crisis in Modernist Pre - Israeli Poetry : The Tessler Case הבאה לדפוס : חגית גאון הספר יוצא לאור בסיוע מסת״ב ISBN 978 - 965 - 536 - 213 - 8 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים תשע״ו סדר : יהודית שטרנברג לוחות והדפסה : שלמה נתן , ירושלים Copyright by the Bialik Institute • Jerusalem , 2016 www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר