מחוויה לפולחן משבר המודרניזם בשירה הארץ–ישראלית: מקרה אליהו טסלר