כאלה היינו נעורים והתבגרות בישראל של העשור הראשון סיפור אישי