הקדמה עניינית

עמוד:9

הקדמה עניינית בעשור התשיעי לחייו כינס צבי לוז מבחר מסיפוריו וערך אותם מחדש בשלושה כרכים , שנתפרסמו בהוצאת הקיבוץ המאוחד : טלטלה חוזרת - מבחר סיפורים קצרים ( 2011 ) אגדות המקום - טרילוגיה ( 2013 ) מה יתרון - שני סיפורים על אותו המקום ( 2014 ) אותן מהדורות מחודשות עוררו דברי ביקורת חדשים על מבחרים אלה ועל גורמי הרקע לכתיבתם . כאן מוצעת סדרה של כמה מאותם מאמרים , ערוכה לפי סדר הכרכים הללו . כגילוי נאות יש לציין שכותביהם של המאמרים הם מכריו של המחבר . ד " ר רבקה שאול בן צבי וד " ר אביבה מהלו היו תלמידותיו של פרופ ' לוז במחלקה לספרות עם ישראל שבאוניברסיטת בר אילן ; ומאז נותרו קרובות אליו ואל יצירתו . עלי אלון וצבי הם ידידי נפש : שניהם בני קיבוץ שנאחזו במקומותיהם מאותן סיבות , שתתבררנה במאמרים שלהלן . פרופ ' זיוה שמיר היא עמיתה של פרופ ' לוז : הם קרובים ברוחם ובעמדותיהם האקדמיות . עם זאת , דברי הביקורת שלהם , וגם על סיפורי ידיד , הם ביקורת כהלכתה .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר