'ונפשו מאכל תאוה'

עמוד:4

Yahil Zaban Choicest Meal : Food and Sexuality in Jewish Enlightenment Literature אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ) לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. Tel Aviv Printed in Israel 2014 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע "מ עימוד : סטודיו ע . נ . ע . בע "מ דפוס " חדקל " , תל - אביב תשע "ד אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר