והארץ מלאה התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל

עמוד:4

Alon Tal THE LAND IS FULL עברית ועריכה : עדי ענבר , עופר זוהר ואלון טל הביאה לדפוס : שולה שלהב הספר זכה בפרס חייקין לשנת 2017 מטעם קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ושום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מכאני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © By Hakibbuitz Hameuchad Publishing House Ltd . Tel Aviv Printed in Israel 2017 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד נדפס בישראל תשע "ז אתר ההוצאה www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר