חלק שני: מדינת ישראל בעיני אזרחיה

עמוד:12

חזרנו ובדקנו גם השנה את מידת האמון של הציבור במוסדות המדינה . הנתונים מלמדים על יציבות בהשוואה לשנה שעברה . המוסדות העיקריים של הדמוקרטיה זוכים באמון מועט . כלל המדגם : הממשלה ; 29 % – הכנסת ; 26 % – המפלגות הפוליטיות 57 % . 15 % – מהמרואיינים הביעו אמון בבית המשפט העליון . גם השנה מצאנו כי בעיני הציבור הנהגת המדינה נחשבת קרובה יותר לקוטב השחיתות העמוקה מאשר לקוטב ניקיון הכפיים המוחלט . מתברר שההערכות של הציבור הישראלי בעניין השחיתות של השלטון גרועות מההערכות של מדד השחיתות הבינלאומי – שם ישראל ממוקמת במקום לא גבוה בסולם המדינות המושחתות . פרק : 6 שלטון , חברה , אזרחים בניגוד לטענה הרווחת , שהציבור הישראלי חושב שהחלטות רוב הן תמיד דמוקרטיות , קיבלנו רוב ( במדגם היהודי ; 51 . 5 % – ובמדגם הערבי 67 % – ) הגורסים שהחלטות המנוגדות לערכים דמוקרטיים , גם אם ממשלת רוב החליטה אותן , אינן דמוקרטיות . כשלושה רבעים ( 74 % ) בציבור הערבי ענו כי הם משוחחים על עניינים פוליטיים רק לעתים רחוקות . לעומת זאת רוב קטן ( 52 % ) בציבור היהודי ענו כי הם מדברים עם חבריהם על עניינים פוליטיים לעתים קרובות . הן במדגם היהודי הן במדגם הערבי היה רוב גדול של מי שחשים שיכולתם להשפיע על מדיניות הממשלה נמוכה מאוד או אפסית ( 76 % ו - % . ( 88 ממצא זה חוזר על עצמו בשינויים קלים בלבד בכל המדידות בעשור האחרון . רוב הערבים ( 55 % ) מוטרדים מכך שבעתיד לא יוכלו לבטא את דעותיהם הפוליטיות בלי להיפגע . אצל היהודים מדובר במיעוט ( , ( 37 % אם כי לא זניח , החוששים מסתימת פיות על רקע פוליטי . חשש זה רווח יותר בקרב מי שהגדירו את עצמם שמאל . מצאנו רוב גדול הן במדגם היהודי ( 74 % ) הן במדגם הערבי ( 82 % ) של מי שאינם מסכימים עם ההיגד ש " יש לאסור בחוק על אזרחי ישראל למתוח בפומבי ביקורת על המדינה " . התנגדות החרדים להיגד זה הייתה גבוהה באופן בולט . רוב היהודים ( 59 % ) מסכימים כיום עם הטענה שארגוני זכויות האדם גורמים נזק למדינה . שיעור זה נמוך במידה ניכרת מהשיעור שסברו כך בשנה שעברה כאשר הנושא הועמד בלב הוויכוח הציבורי . רוב הערבים ( 77 % ) אינם מסכימים עם טענה זו . פילוח תשובות המדגם היהודי לפי מיקום עצמי על הרצף המדיני - ביטחוני ימין - שמאל מראה כי רק בשמאל אין רוב לרואים בארגונים אלו סכנה ( שמאל ; 18 % – מרכז ; 59 % – ימין . ( 79 % – פרק : 7 פופוליזם – גם כאן ? רוב בציבור היהודי ( 59 % ) אינם מסכימים עם הטענה שכללי הדמוקרטיה יפים על הנייר אבל אינם מתאימים לניהול יעיל של מדינה , לעומת רוב ( 62 . 5 % ) בציבור הערבי המסכימים עמה . חוסר ההסכמה בציבור היהודי עם הטענה הזו גבוה במיוחד , כצפוי , במחנה השמאל .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר