תוכן העניינים

עמוד:4

תרשימים תרשים 1 הדירוג של ישראל במדדים הבינלאומיים 29 תרשים 1 . 1 ישראל במדד הזכויות הפוליטיות , 31 2017 – 2003 תרשים 1 . 2 ישראל במדד הזכויות האזרחיות , 33 2017 – 2003 תרשים 1 . 3 ישראל במדד חופש העיתונות , 35 2017 – 1994 תרשים 1 . 4 ישראל במדד הזכויות האזרחיות , 37 2017 – 2007 תרשים 1 . 5 ישראל במדד הייצוג והאחריותיות , 39 2017 – 1997 תרשים 1 . 6 ישראל במדד ההשתתפות הפוליטית , 41 2017 – 2007 תרשים 1 . 7 ישראל במדד שוויון הזכויות הדמוקרטי , 43 2017 – 1948 תרשים 1 . 8 ישראל במדד ההשתתפות האזרחית , 45 2017 – 1948 תרשים 1 . 9 ישראל במדד הדמוקרטיה הדליברטיבית , 47 2017 – 1948 תרשים 1 . 10 ישראל במדד התרבות הפוליטית הדמוקרטית , 49 2017 – 2007 תרשים 1 . 11 ישראל במדד תפקוד הממשלה , 51 2017 – 2007 תרשים 1 . 12 ישראל במדד שלטון החוק , 53 2017 – 1997 תרשים 1 . 13 ישראל במדד תפיסת השחיתות , 55 2017 – 1997 תרשים 2 . 1 מהו לדעתך המצב של ישראל כיום באופן כללי ? ) יהודים וערבים ( 64 תרשים 2 . 2 מהו לדעתך המצב של ישראל כיום באופן כללי ? ) כלל המדגם , 67 ) 2017 – 2003 תרשים 2 . 3 מה המצב שלך באופן אישי ? ) יהודים וערבים ( 68 תרשים 2 . 4 מה המצב שלך באופן אישי ? ) כלל המדגם , 69 ) 2017 – 2014 תרשים 2 . 5 " החיים היום בישראל קשים יותר מאשר ברוב מדינות המערב" ) כלל המדגם ( 70 תרשים 2 . 6 " ישראל היא מקום שטוב לחיות בו " ) יהודים וערבים ( 72 תרשים 2 . 7 רצון להגר או להישאר בארץ ) כלל המדגם ( 72 תרשים 2 . 8 באופן כללי , האם אתה אופטימי או פסימי לגבי העתיד של ישראל ? ) יהודים וערבים ( 74 תרשים 3 . 1 מהי בעיניך מדינה דמוקרטית ? ) יהודים וערבים ( 78 תרשים 3 . 2 מהי בעיניך מדינה יהודית ? ) יהודים ( 79 תרשים 3 . 3 מהי בעיניך מדינה יהודית ? ) ערבים ( 80 תרשים 3 . 4 שיווי המשקל בין הרכיב היהודי לרכיב הדמוקרטי ) יהודים וערבים ( 81 תרשים 3 . 5 איזה רכיב היית רוצה שיהיה חזק יותר בישראל ? ) יהודים ( 82 תרשים 3 . 6 " הדתיים משתלטים בהדרגה על המדינה / החברה " ) מסכימים , יהודים וערבים ( 84

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר