א. רקע

עמוד:13

לשעבר ברק אובמה חתם בשנת 2013 על צו נשיאותי ברוח זו , וכך גם משרד ראש הממשלה הבריטי . בשתי המדינות היה בכך כדי להביא לעלייה גדולה בחשיפה של מאגרי מידע ממשלתיים . התייחסות לשימוש חוזר במידע ממשלתי מופיעה גם במסמכים ובניירות עמדה של ארגון המדינות המתועשות ( , ( G 8 של ארגון OECD ושל האו " ם . מדינת ישראל הצטרפה אף היא למגמה העולמית של הנגשת מאגרי מידע שלטוניים . בהחלטת ממשלה משנת 2012 התחייבה ממשלת ישראל לקדם את תחום הממשל הפתוח בהקמת " פורום הממשל הפתוח " , שאחד מתתי הצוותים שלו עסק במאגרי מידע שלטוניים . בשנת 2013 הצטרפה ישראל ל "יוזמת הממשל הפתוח הבינלאומית " ( , ( Open Government Partnership ובשנת 2015 הציעה היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים תיקון לחוק חופש המידע והתקנות אשר עסק , בין השאר , בהרחבת רשימת התחומים שיש להנגיש באופן יזום והתייחסה גם להנגשה יזומה של סדרות נתונים . מדינת ישראל נמצאת בחזית הפיתוח הטכנולוגי בתחומים כמו בינה מלאכותית , " למידה עמוקה " על ידי מכונה וניתוח אלגוריתמי של נתוני עתק ( . ( big data פתיחת מאגרי מידע היא צינור חמצן כלכלי . בריאיון שהתקיים בתחילת 2017 עם ד " ר קירה רדינסקי , המדענית הראשית של Ebay ישראל , התייחסה רדינסקי למאגרי המידע של קופות החולים בישראל וציינה כי " סביב המידע הזה אפשר לבנות כלכלה שלמה , וישראל יכולה להוביל אותה — צריך לחשוב על זה כעל הנפט שלנו " . 5 יש ויכוח עקרוני באשר לצורך לממן את פתיחת מאגרי המידע השלטוניים מכספי משלם המסים ולהנגיש אותם חינם , מאחר שאנשים או חברות פרטיות עשויים להפיק מהם רווח כלכלי ; אך ויכוח זה חורג מענייננו . 6 ראו באתר . opengovpartnership 7 החלטה 4515 של הממשלה ה – 32 " הצטרפות לשותפות הבינלאומית לממשל פתוח ומינוי הפורום הישראלי לממשל פתוח " ( (; 1 . 4 . 2012 החלטה 5124 של הממשלה ה –32 " הפורום הישראלי לממשל פתוח " ( (; 23 . 9 . 2012 הצעת חוק חופש המידע ( תיקון — יישום שקיפות המידע לטובת הציבור ) , התשע " ה - , 2015 פ / . 20 / 1825 8 אלירן רובין " ד " ר קירה רדינסקי : " המידע הרפואי של קופות החולים הוא הנפט של ישראל " דה מרקר . 14 . 12 . 2016

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר