מהפכת ההשכלה

מתוך:  > מהפכת ההשכלה

עמוד:4

Roi Yozevitch Enlightment V 2 . 0 רועי יוזביץ' מהפכת ההשכלה ולמה אנחנו חייבים להצטרף עורך אחראי : דב איכנולד עריכה מדעית : אורי קולפ M . S . c עריכת הלשון : רותם פישר , ר † תם כסלו עיצוב הכריכה : רלי יוזביץ' איורים : מרים אלון הפקה : טפר בע "מ המערכת מודה למחבר שאפשר לנו שימוש בתמונות מארכיונו הפרטי . המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר ) לרבות צילומים ( שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר המידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . All Rights Reserved © 2017 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 445 , Rishon LeZion 7510302 , Israel כל הזכויות שמורות 2017 © למשכל - הוצאה לאור מייסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד | ת " ד , 445 ראשון לציון E - mail : info @ ybook . co . il | 7510302 דאנאקוד | 362 - 5554 מסת " ב | ISBN 978 - 965 - 564 - 369 - 5 נדפס בישראל Printed in Israel 2017

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר