תוכן

עמוד:9

חלק ב - ניגון , סיפור וניאו ‑ חסידות פרק יא : מעשיות ומוסר בניגון 269 א . סיפור - ניגון 269 ב . החייט הקדוש , החזן העיוור - לעולם לא תדע 272 ג . יוסל ' ה קמצן קדוש 274 ד . עולם קסום של צדיקים נסתרים 277 ה . צדיקים מדורות קודמים המלווים אותנו היום 280 פרק יב : חידושי המוזיקה החסידית של ר ' שלמה 282 א . השפעת המוזיקה החסידית על ר ' שלמה - וקשריו עם בן ציון שנקר 282 ב . פתיחת שערי היכל הניגון - שירה בין המצרים 287 ג . השראה אלוהית והשפעות מוזיקליות 289 ד . הסוד המדיטטיבי ביצירתו המוזיקלית 292 ה . מוזיקה חסידית לרבים 294 פרק יג : ניאו ‑ חסידות נוסח קרליבך 297 א . חידושי הניאו - חסידות נוסח קרליבך 297 ב . זמר ניאו - חסידי נוסח קרליבך 299 ג . סיפור ניאו - חסידי אקטואלי נוסח קרליבך 301 ג . מורשת סיפורי קרליבך 305 ה . תפילות נוסח קרליבך 307 ו . ניאו - חסידות - ארתור גרין ור ' זלמן מול ר ' שלמה 310 חלק ג - משנתו הרוחנית פרק יד : סליחה , קדושה וסגולה 317 א . תורת עיגול הפינות של אהרן הכהן 317 ב . דמותו של אהרן מול דמותו של קורח 319 ג . גילוי הסגולה הפנימית ברשע 320 ד . הרבי של הרחוב וגילוי היהלומים 322 פרק טו : תגובה לשואה 325 א . השפעת השואה על ר ' שלמה 325 ב . דרמטיזציה של סיפורי האדמו " ר מפיאסצ ' נה 327 ג . קושיה של מוישל ' ה מתוך תמימות ואהבה 328

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר