תוכן

עמוד:8

פרק ו : בישראל 120 א . ישראל מגלה את הרב המרקד 120 ב . השינויים בעקבות מלחמת ששת הימים 129 ג . בית אהבה ותפילה בירושלים 134 ד . " אני ואתה נשנה את העולם " - תחילת שנות השבעים 136 ה . פסטיבל הזמר החסידי וההקלטות הישראליות ( 143 ( 1996 - 1969 ו . במלחמת יום הכיפורים - " שבת אחת לכולם בכותל " 147 ז . מאור מודיעים - " להידבק בכור מחצבתנו " 152 ח . העשור האחרון בישראל 162 פרק ז : אירופה , ברית המועצות ופולין 174 א . על אדמת אירופה 174 ב . " עוד אבינו חי " - האש הלבנה של יהודי רוסיה 179 ג . אחרי הגלסנוסט 191 ד . סליחה ואהבה בפולין 194 פרק ח : השנים האחרונות 200 א . קשיים בריאותיים , כלכליים ומשפחתיים 200 ב . הרבי הבינלאומי בשנות ה 203 80 - ג . קשר משפחתי לתלמידיו 207 ד . הזדמנות שנייה לתיקון ( 209 ( 1994 - 1990 ה . השיר האחרון 212 פרק ט : הערכה וביקורת 219 א . ההתנגדות הדתית בראשית דרכו 219 ב . תחילת הפיוס בשנות השמונים 225 ג . היחס הליברלי לנשים 232 ד . מנתינת יד ועד חיבוק 233 ה . הביקורת על יחסו לנשים 238 פרק י : ר ' שלמה והדור הבא 246 א . תעודות הסמיכה : יורה יורה וידין לכף זכות 246 ב . מורשת מוזיקלית קרליבכית 251 ג . חסידות נוסח קרליבך במאה הכ " א 259 ד . המורשת האוניברסלית הפרדוקסלית 262

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר