מבוא

עמוד:10

מבוא צמחים אינם מפוזרים סתם כך על פני הארץ . ישנם צמחים המופיעים במספרים גדולים ובצפיפות רבה , ואילו אחרים מופיעים כבודדים . דגמי תפוצתם של הצמחים , מידת הכיסוי שלהם ושליטתם בנוף הם תולדה של תכונותיהם הגנטיות , דר'י שותיהם האקולוגיות מסביבתם הדוממת ויחסי הגומלין בינם לבין עצמם . מינים מסויימים בולטים בנוף ומכסים שטחים גדולים , ואילו מינים אחרים מסתתרים מעין הרואה . ישנם צמחים הדורשים מרחב מסוים לקיומם , והמרחקים ביניהם קבועים פחות או יותר . אחרים , לעומת זאת , גדלים זה בקרבת זה , או במרחק רב זה מזה . הלשון המדעית מקפידה להבחין בין "צמחייה" לבין "צומח . " לכן , כאשר אנחנו מדברים על הצומח של ארץ ישראל , אין אנו מתיחסים לכלל מיני הצמחים הקיימים בה , כלומר לצמחיית ארץ ישראל . כאשר אנחנו אומרים צומח , כוונתנו היא לכיסוי הצמחי המאפיין את אזורי הארץ השונים , תוך הדגשת המינים המסוימים המכסים שטחים גדולים והשליטים בנוף . הכרך שלפנינו עוסק בצומח של ארץ ישראל . כשם שהמין הבוטני מהווה את יחידת היסוד בהכרת הצמחייה של הארץ , מהווה חברת הצמחים את יחידת היסוד של הצומח . בעיני המדען מהווה חברת הצמחים קבוצת צמחים בעלת הרכב מינים קבוע , פחות או יותר , בעלת מאפיינים אקולוגיים ברורים , בעלת יחסי גומלין ברורים בין המינים המרכיבים אותה ובעלת תצורה קבועה . לגבי החובב - חברת הצמחים היא אותה יחידה של נוף צמחי , החוזרת על עצמה בתנאים דומים והניתנת להגדרה ולתיאור ללא הצורך בהעמקה בספרות המדעית . צומח איננו מושג סטטי . מרבית חברות הצמחים המרכיבות את הצומח , נתונות תמיד בתהליכי התפתחות . תהליכים כאלה נמשכים עד אשר מושג שיווי משקל יציב בין הרכב המינים בחברת צמחים מסוימת לבין התנאים של בית גידולה . תהליך ההתפתחות של הצומח נקרא בשם "תהליך הסוקצסיה" והוא מתבטא בהחלפה הדרגתית של חברת צמחים אחת בחברתה . התפתחות זו נמשכת מחברת הצמחים הראשונית ועד שהיא מגיע לחברת השיא , היא חברת הקלימקס . שרשרת החברות המחליפות זו את זו נקראת בשם "טור סוקצסיוני . " בדרך כלל מורכבות החברות הראשונות בטור הסוקצסיוני ממינים עשבוניים וחד שנתיים , ואילו החברות המתקדמות הן חברות ששולטים בהן בני שיח , שיחים ועצים . שלב הקלימקס בסוקצסיה הוא במידה רבה שלב תיאורטי . זאת מכיוון שהשגת יציבות מלאה ביחסים בין חברת הצמחים והאקלים יכולה להתהוות רק בבתי גידול בלתי משובשים לחלוטים , ודורשת זמן ממושך ביותר . לכן נוטים חוקרים רבים שלא לדבר על חברת שיא אקלימית - קלימקס אקלימי - אלא על חברות שיא המצויות בשיווי משקל עם גורמים מיוחדים בסביבתן . המושג "קלימקס אדפי , " למשל , מתייחס לחברת הצמחים המפותחת ביותר המתקיימת באזור אקלימי מסוים , אך על קרקע שאיננה קרקע אזורית . גם כאשר מגיע הצומח לשלב השיא , אין הוא נשאר לנצח בשלב זה . כתוצאה מתהליכי הרס טבעיים , או כתוצאה משיבושים הנגרמים על ידי האדם ובעירו , נהרס הקלימקס ומפנה את מקומו לחברת צמחים אחרת , המותאמת יותר לתנאים החדשים שנוצרו . הטור הסוקצסיוני המתפתח ממצב זה הוא טור של סוקצסיה משנית . משום ההיסטוריה הארוכה של ארץ ישראל ומשום הפעילות האינטנסיבית של בני האדם בארץ , מבורכת ארץ ישראל , יותר ממרבית הארצות האחרות , בנופי צומח ייחודיים , בנוכחות של חברות צמחים רבות ומגוונות ובטורים סוקצסיוניים שונים . הכרתן של חברות צמחים אלה והבנת התהליכים המשפיעים על התפתחותן הן נושאו של ספר זה . י . ויזל

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר