הקדמה

עמוד:9

הקדמה כרך זה , השמיני במניין האנציקלופדיה , עניינו הצומח של ארץ ישראל . אם ההכרה המפורטת של צמחים היא נושא לחובבי טבע או ל '' משוגעים לדבר , " הרי שהצומח של ארץ ישראל הוא נושא שהציבור הרחב נתקל בו יום יום . צומח הוא דבר שלא ניתן להתעלם ממנו.- כל מבט בנוף זה או אחר של הארץ הוא בעיקרו מבט בצומח שלה . כרך הצומח של ארץ ישראל נחלק לשלושה : בחלק הראשון מוגשת סקירה קצרה של צומח הארץ , הקשר של צומח זה לאזורי הצומח הקרובים לו , והתלות של תפוצת הצומח באופי הקרקע . נדונה בו התפתחות הצומח של ארץ ישראל , התרומות הישנות והחדשות לצומח הארץ , והמהלך ההיסטורי של התפתחות מקורות הצומח בארץ . ההיסטוריה של הצומח בארץ ישראל חולקה כאן לשתי תקופות : העבר הרחוק - התקופה הגיאולוגית , והעבר הקרוב - התקופה ההיסטורית . החלק השני של כרך זה עוסק בטיפוסי הצומח בארץ . הוא דן בקבוצות צמחים מיוחדות , כגון צמחי מלחה , צמחי סלעים , צמחי שדות וכן קבוצות אחרות , אשר התאמתן האקולוגית לבית גידולן אינה אקלימית או אזורית , אלא היא מותנית בגורמים אקולוגיים מיוחדים כמו עודף מים , מליחות או עיבוד חלקאי . החלק השלישי והעיקרי של ספר זה עוסק בצומח ארץ ישראל לאזוריה . בחלק זה נקטנו בשיטה אקולוגית גיאוגרפית . השתדלנו להבהיר בחלק זה את ייחודו האקולוגי של כל אחד מאזורי הארץ , ולהסביר את תלותן של יחידות הצומח השונות בגורמים האקלימיים והטופוגרפיים , בטיב המסלע ובאופי הקרקע . השתדלנו לכנס בכרך זה את הממצאים החדשים ביותר בחקר הצומח של ארץ ישראל . עודכנו גם מפות הצומח , ומכאן ההבדל בין מפת הצומח של הארץ המובאת בפתח הכרך הזה , לבין המפות המובאות בכרכים 10 1 ו . כדי לעשות את הכרך קריא ומובן הפחתנו ככל האפשר בביטויים טכניים , אך לא פגענו בדיוק המדעי . כדי להסביר את שינויי הצומח הנובעים מן השוני בקרקע , במסלע ובטופוגרפיה - איירנו את הכרך בתמונות , בחתכי צומח ובמפות צומח . נעזרנו בחומר שהתפרסם בעבר והוספנו איורים חדשים שהוכנו במיוחד . הספר איננו ספר לימוד למתחילים . הנחתם של כותבי הערכים השונים היתה כי נהירים לקורא המושגים הבוטניים הבסיסיים , וכמוהם גם מושגי היסוד באקולוגיה , בפיטוסוציולוגיה ובפיטוגיאוגרפיה . מושגים ומונחים שנראו לנו קשים ובלתי מוכרים , הוסברו במילון המונחים . אנו מקווים שכרך זה ישמש הן כספר עיון ולימוד בנושא הצומח של הארץ , והן כספר הכנה למטיילים באזוריה השונים של ארץ ישראל . השתדלנו לגייס לכתיבתו את הטובים בחוקרי הצמחים של הארץ . מטבע הדברים הוא , שכשאנשים אחדים כותבים כל אחד על נושא אחד או על איזורו הוא - נוצרת חפיפה מסויימת . נקבל על כן בהבנה את הבלתי נמנע : אזורי מעבר אחדים נזכרים בהקשרים שונים בכרך זה - וכל אחד בסגנון המיוחד לכותבו . תודת העורכים שלוחה בזה לכל מי שנתן את ידו לכתיבת הכרך ולאיורו : לכותבי הערכים , לצלמים ולאנשי המדע שאפשרו לנו להשתמש באיורים ובמפות שהתפרסמו בספריהם ובמחקריהם . - למוסדות שהרשו לנו להשתמש באיורים ובצילומים : למכון ויצמן ; למחלקת המדידות - על מפות מתוך אטלס ישראל ועל עיבוד הצילום של ; n . a . s . a . לאוניברסיטת חיפה - על מפת הכרמל מתוך אטלס חיפה והכרמל . - לטוביה קורץ , שצייר את חתכי הצומח ואת שאר הציורים שבספר ; - לד"ר משה אגמי , ששימש לנו כרפרנט , עבר על החומר הכתוב והעיר את הערותיו . כולם יבואו על הברכה . יואב ויזל

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר