תוכן

עמוד:10

פרק ח : חיפוש מודיעיני אחר פיוס ושלום עם העולם הערבי שלום כיעד מדיני ומודיעיני 315 הנתיב המצרי 321 הנתיב הירדני 333 הנתיב הפלסטיני 339 הנתיב הלבנוני 340 הנתיב הסורי 342 פרק ט : ארגוני המודיעין כמערך קהילתי בנייתה של קהילת המודיעין 347 בחינת מבנה הקהילה 352 יועץ למודיעין לראש הממשלה 359 יחסי המודיעין עם הקברניט 361 שיתוף עם האקדמיה 365 הגיבוי לחשיפת עובד בשליחות מודיעינית 369 הפיקוח על קהילת המודיעין 372 קשרי קהילת המודיעין עם התקשורת 374 המאמץ המודיעיני בנושא שבויים ונעדרים 379 המרכז למורשת המודיעין 380 סיכום 383 נספחים נספח א ' : תאריכון - אירועי מודיעין 395 נספח ב ' : מושגי מודיעין 414 נספח ג ' : קיצורים וראשי תיבות 421 מקורות 425 רשימת המרואיינים 453 הערות 457 מפתח 469

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר