תוכן

עמוד:8

השפה הערבית במודיעין 116 מודיעין האוויר 118 מודיעין הים 120 מפקדת הקשר החילית 124 המחשוב בחיל המודיעין 125 מאמץ מודיעין - צה " ל בעיני האויב 126 פרק ב : המוסד המוסד עד 131 1960 המבנה הארגוני 135 יחידת " הצומת " - הפעלת סוכנים 144 יחידת " תבל " - קשרים עם שירותי מודיעין זרים 150 יחידת " קשת " - איסוף מבצעי 171 " קיסריה " - היחידה המבצעית 171 יחידת " ביצור " - הגנה על קהילות יהודיות ומאבק באנטישמיות 176 אגף המחקר 178 היחידה הטכנולוגית 179 מערכת ההדרכה 180 פרק ג : שב "כ שב " כ עד 183 1960 סיכול ריגול 185 האגף הערבי 196 שיקום סוכנים 205 האגף הלא - ערבי 206 אגף המבצעים 210 אגף החקירות 211 אגף האבטחה 212 גופים בזיקה מודיעינית 217 " לשכת הקשר " - " נתיב " 217 המרכז למחקר מדיני במשרד החוץ 219

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר