תוכן

עמוד:7

תוכן הקדמת המחבר 11 מבוא 15 הגדרת המושג " מודיעין " 18 הגדרת " קהילת המודיעין " 19 פרק א : המודיעין הצבאי המודיעין מתחילת המאה עד קום המדינה 23 המודיעין הצבאי מקום המדינה עד 27 1960 המודיעין הצבאי בעשורי שנות ה 60 - וה 43 70 - המבנה הארגוני 46 מפקדת קמנ " ר ( קצין מודיעין ראשי ) 49 משאבים - כוח אדם ותקציב 51 מחלקת המחקר 52 בקרת ההערכה המודיעינית ( " איפכא מסתברא " ) 56 הפצת המידע המודיעיני 61 מחלקת האיסוף 63 בטחון מקורות המודיעין 65 המודיעין האלקטרוני - סיגינט 66 המודיעין החזותי - ויזינט 82 המודיעין האנושי - יומינט 88 המודיעין הגלוי - אוסינט 96 שיתוף פעולה עם שירותי מודיעין זרים - ענף ר ' 100 היחידה הטכנולוגית - מבצעית 100 סיירת מטכ " ל 101 המודיעין הקרבי 108 מערך ההדרכה החילי 115

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר