פילוסופיה וקבלה במשנת הרב הנזיר

עמוד:13

במשנת רד " ך - אחד מהנושאים בו הספר ביקש לעסוק - ופרסם כמה מאמרים המבוססים על העתקה מכתבי - יד . כמו כן , למהדורה החדשה של ' קול הנבואה' ( תשס " ב ) נוסף מאמר " רוח בינה " התואם דווקא את עניינו של החלק השלישי של הספר ( ספרות הקבלה ) . במאמרים אלו יש תוספת " כמותית " לספר עצמו אך עדיין רב הנסתר על הנגלה ושאלות רבות מטרידות את לומדי ספר ' קול הנבואה' מאחר שהספר שהם אוחזים בידיהם הוא רק חלקי : מה הייתה התכנית המקורית של הספר ? מהו היקפה ? האם קיימים עוד פרקים שכבר ערך המחבר בעצמו ? דומה שרק עיון בספר המודפס והארתו בצורה יסודית ושיטתית בעזרת החומר השמור בארכיון ' נזר דוד ' מאפשרים לעמוד על שלבי העריכה השונים ולשרטט קווי יסוד לתכנית התיאורטית של הרב הנזיר , תכנית רחבה יותר המהווה בעצם את חזונו של המחבר . תהליך השוואתי זה חשוב במיוחד מכיוון שהוא משקף את התמונה שעמדה לנגד עיניו של הרב הנזיר ומגלה את הרציונל הפנימי של הספר , אולי יותר משניתן לראות אותו בספר המודפס בלבד . כל ניסיון לעמוד על ייחודו של ההגיון העברי השמעי על בסיס החומר המודפס הוא בעצם ניסיון חלקי וראשוני בלבד . בדיקת החומר הארכיוני היא איפוא הכרחית עבור הרוצה לעמוד על הגותו המקורית והעצמית של הרב הנזיר אבל דא עקא : מחלקת ' קול הנבואה ' בארכיון ' נזר דוד ' ( מחלקה 5 ) כוללת מאות דפים ( אם לא אלפים ) שעברו מיון ראשוני בלבד , אך ללא מספור וללא שום סידור פנימי ( מלבד כמה אסופות הכרוכות יחד ) . מחקר זה דרש אם כן בדיקה יסודית ומיון קפדני של חומרים אלו ולאט לאט הצטיירה תמונה יותר מפורטת : ניתן היה להבחין בין פרקים בספר המודפס לבין חומר חדש , בין טיוטות לבין פרקים ערוכים , בין הערות ביבליוגרפיות לבין הגות עצמית . בשלב ראשון נעשתה חלוקה בסיסית של החומר ונקבעה שיטת מספור אחידה לפי התכנית התיאורטית לספר " קול הנבואה " : הקוד 5 ' א' מציין חומר הקשור לחלקו הראשון של הספר ( פילוסופיה יהודית ) , 5 ' ב ' כולל את חלקו השני ( מדרשי חז " ל ) ו ' 5 ג ' החלק השלישי ( ספרות הקבלה ) . החומר הכללי הקשור למעטפת הספר ( שער , תוכן , הקדמה , מפתחות ומקורות ) קיבל את הספרה . 5 בשלב שני נערך מיון מדויק יותר בתוך כל תת - מחלקה : על בסיס של השוואה בין מסמך למסמך ( תוכן , סוג הנייר והדיו , צורת הכתב והאותיות ) . 7 ביניהם : נוסחי המבוא לחלק שני ( " הגיון עברי יחודי על פי משנת הרב הנזיר " בתוך : ספר הגיון ב , רמת גן תשנ " ג , עמ ' 19 - 12 וכן : " היסודות הלוגיים של הדרשנות ההלכתית - גישתו של הרב הנזיר " בתוך : מ ' קופל וע ' מרצבך ( עורכים ) , ספר הגיון , רמת גן תשנ " ה , עמ ' 63 - 34 ) וכן פרק העוסק במידת ' קל וחומר ' ( כנספח לספרו "בין הגיון למשיחיות " , עמ ' 342 – 332 ) וראו גם : דב שוורץ , " היתכן הגיון עברי מיוחד כהגיון לאומי ? - קטעים חדשים על תורת ההגיון משל הרב הנזיר " בתוך : דעת 27 ( תשנ " א ) , עמ ' . 109 - 87

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר