הפילוסוף המקובל עיונים בספר "קול הנבואה"

עמוד:4

Yehuda Bitty The Mystical Philosopher - Studies in Qol Ha - Nevu ’ ah אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. Tel Aviv Printed in Israel 2016 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד תשע "ז דפוס " חדקל " תל אביב תשע "ז אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר