פרק ראשון: צורה וחומר

עמוד:13

בשימוש במונחים רב - משמעיים (“ שמות משותפים " ) וכלה במשלים וב - "ראשי פרקים " . מסיבה זו , מאחר שכולם שייכים למסורת אחת , יכול הרמב " ם להצהיר שמטרתו בהסבר לשמות המשותפים שבמקרא בחלקו הראשון של מוה " נ איננה רק להבהיר את היקרויותיהם בפסוקים שהוא מזכיר במפורש . מטרתו היא גם להעמיד לקסיקון שישמש לפירוש אותן מילים בכל “ ספרי הנביאים וביתר חיבורי אנשי הדעת " וכן להמציא “ מפתח לספר זה ולזולתו " ( א : , 8 : 43 הדגשה שלי ) , כלומר לאותן מילים כפי שהוא משתמש בהן במוה " נ . מפתח אחד פותח את כל הטקסטים שבמסורת הזו למן התורה ועד מוה " נ . בדומה לקודמיו , ומאותם טעמים אפיסטמולוגיים , הרמב " ם משתמש במשל גם כדי לבטא את תובנותיו המטפיזיות המוגבלות שלו וגם כדי לבאר את הבנתם המטפיזית של קודמיו כפי שזו משתקפת במשלי המקרא וחז " ל . עם זאת , אף שהוא ממקם עצמו במודע במסורת הזו , הרמב " ם פורץ אל מחוצה לה , וזאת במידת מה בשל מודעותו שהיא נתונה במשבר . אף כי המסורת הייתה מסורת שבעל פה , מוה " נ הוא חיבור כתוב . ואף כי המסורת הייתה מסורת - היינו מועברת ממורה לתלמיד בכפוף להגבלות שהטילו החכמים על מסירת “ סודות " , הרמב " ם מדגיש כי לו לא היה מורה והוא לא חווה התגלות ( ג : הקד ' : . ( 427 שלא כמשלים המקראיים שאינם מתויגים ככאלה , הרמב " ם מזהה רבים ממשליו ככאלה . הגם שהוא מסתיר “ סודות " כפי שהמסורת דורשת , הוא מודיע בגלוי על מעשה ההסתרה . ובאופן חסר תקדים במסורת , מוה " נ מצייד את קוראו בכלים לפיענוח משליו : לקסיקון פילוסופי למונחי המקרא ודברי החכמים , וכן אוסף של טיעונים פילוסופיים המצטרפים לכלל “ הקדמות " למשלים . טיעונים אלה כוללים את ה " הוכחות " של המתכלמון ( ה " מדברים " ) , הם התאולוגים המוסלמים , ואת ה " הוכחות המופתיות " של הפלאספה , הם הפילוסופים במסורת המוסלמית , ואת ביקורתו של הרמב " ם בצדם . ביחד עם הלקסיקון , אלה משמשים “ מפתח" למנעול של משלי מוה " נ . מפתח זה איננו בבחינת צופן שבעזרתו אנו מפענחים את המשלים ומתרגמים אותם לכלל דיון פילוסופי רגיל . הלקסיקון והטיעונים , תחת זאת , מעמידים הקשר , או פרספקטיבה , שמהם מתאפשרת הצצה לתובנותיו של הרמב " ם המבוטאות במשלים ; “ הצצה " , שכן לא המשלים המקראיים או משלי החכמים שהרמב " ם מפרש , ואף לא פירושיו שלו המבוטאים במשלים ניתנים להצגה מפורשת , דיסקורסיבית , שיטתית מהסוג שבמדע . אבל כשהקורא משתלט על המינוח ועל מגוון הטיעונים , הוא רוכש את המיומנויות הנחוצות כדי לחשוף , בכפוף למגבלות ההכרה שלו , את התובנות הפילוסופיות שבמשלי הרמב " ם . בהנחותו את הקורא באמצעות דוגמאות , שהן תרגילי קריאה במשלים פילוסופיים , הרמב " ם מדריך או מלמד בדרך ההדגמה של מיומנויות אלה . 3 ראו הלברטל . 68 - 60 , 2007

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר