החומר והצורה במורה נבוכים לרמב"ם

עמוד:4

Josef Stern The Matter and Form of Maimonides ' Guide Harvard University Press 2013 אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלטה ( , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. Tel Aviv Printed in Israel 2017 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע "מ עימוד : סטודיו ע . נ . ע . אתר ההוצאה : www . kibutz – poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר